logo
Hotline tư vấn

0919 246 203 -

0
CÔNG TY TÀI NGUYÊN XANH ĐƯỢC BỘ Y TẾ CHO PHÉP ĐO KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Công ty TNHH Môi Trường Tài Nguyên Xanh đã nhận được công văn số 1164/MT-LĐ ngày 26/10/2015 của Cục Quản lý Môi Trường Y tế  – Bộ Y tế đồng ý cho công ty được phép đo kiểm môi trường lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty trên địa bàn cả nước.

Chia sẻ: