logo
Hotline tư vấn

0919 246 203 -

0
Nhà máy lau bóng gạo Đình Thái

                                           

STT

Tên công trình

Nhà máy lau bóng gạo Đình Thái

1

Công suất

18.000 tấn/năm

2

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đình Thái

3

Địa chỉ

Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

4

Phạm vi công việc

Đánh giá tác động môi trường

5

Năm hoàn thành

2011