logo
Hotline tư vấn

0919 246 203 -

0
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Kho Bảo vệ thực vật Minh Trí

STT

Tên công trình

Kho thuốc báo vệ thực vật Minh Trí

1

Công suất

2000 tấn/năm

2

Chủ đầu tư

CH phân bón và TBVTV Minh Trí

3

Địa chỉ

Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

4

Phạm vi công việc

Đánh giá tác động môi trường

5

Năm hoàn thành

2009