logo
Hotline tư vấn

0919 246 203 -

0
Kho thuốc nông dược H.A.I Kiên Giang

– Tên công trình: Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường cho kho Thuốc Nông Dược H.A.I Kiên Giang.

– Công suất: 3000 tấn/năm

– Chủ đầu tư: Công ty CP Nông Dược H.A.I

– Địa chỉ: 97A Ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

– Phạm vi công việc:

  • Đánh giá tác động môi trường

– Năm hoàn thành: 2012

 
 
Chia sẻ